Mandragora

Mandragora


Typ: Epicka

Rzadkość: Srebrna

Frakcja: Neutralna

Rodzaj: Karty specjalne


Umiejętność: Wybierz: Uzdrów jednostkę i ulepsz ją o 6 lub Zresetuj jednostkę i osłab ją o 6.

Cytat: Nie wierząc w to, czym los ich raczy, na miejscu tkwią i dziwią się. Ten o Alraunach coś majaczy, a tamten znów o czarnym psie.

Fragmenty kart: -200/+50

O karcie: [uzupełnić]