Dekret królewski

Dekret królewski


Typ: Legendarna

Rzadkość: Złota

Frakcja: Neutralna

Rodzaj: Karty specjalne


Umiejętność: Zagraj złotą jednostkę ze swojej talii i wzmocnij ją o 2.

Cytat: My, Foltest, z boskiego nadania pan Temerii, książę Sodden, senior i protektor Brugge, etcetera etcetera, oświadczamy co następuje...

Fragmenty kart: -800/+200