Myszowór

Myszowór


Typ: Legendarna

Rzadkość: Złota

Frakcja: Skellige

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Dobierz karty (2), a następnie odrzuć karty (2).

Cytat: Tylko ignoranci bagatelizują znaczenie mitów.

Fragmenty kart: -800/+200