Awangarda Vrihedd

Awangarda Vrihedd


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Wzmocnij sojusznicze Elfy o 1. Aktywuj tę umiejętność za każdym razem, gdy wymieniasz tę kartę.

Cytat: Temerczycy, redańczycy, wszystko jedno. Wszyscy muszą... umrzeć.

Fragmenty kart: -80/+20