Yaevinn

Yaevinn


Typ: Epicka

Rzadkość: Srebrna

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Szpieg Jednorazowa: Dobierz kartę specjalną i jednostkę. Zatrzymaj jedną z tych kart, a drugą wtasuj z powrotem do swojej talii.

Cytat: Znam ludzi na wylot - jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa.

Fragmenty kart: -200/+50