Vran Wojownik

Vran Wojownik


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Pochłoń jednostkę z prawej i wzmocnij się o jej siłę. Powtórz tę umiejętność po każdych 2 turach na początku tury.

Cytat: Siedzieli na koniach nieruchomo, jakby niedbale. Widział ich broń - krótkie dzidy o szerokim ostrzu. Miecze z dziwacznie wykutą gardą. Berdysze. Zębate gizarmy.

Fragmenty kart: -80/+20