Olbrzymi krabopająk

Olbrzymi krabopająk


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Następne 4 razy, gdy pochłoniesz jednostkę, stwórz Młode Krabopająka w losowym rzędzie.

Cytat: To... To się rusza!

Fragmenty kart: -80/+20

O karcie: [uzupełnić]