Jaskier: Poeta

Jaskier: Poeta


Typ: Legendarna

Rzadkość: Złota

Frakcja: Neutralna

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Dobierz kartę, a następnie zagraj kartę.

Cytat: Pióro jest potężniejsze od miecza.

Fragmenty kart: -800/+200