Barbegazi

Barbegazi


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Wytrzymałość. Pochłoń sojusznika i wzmocnij tę jednostkę o jego siłę.

Cytat: To, co jeszcze przed chwilą brał za leżące u podnóży stalagmitów okrągłe głazy, teraz wybałuszało na niego wielkie, jarzące się ślepia.

Fragmenty kart: -80/+20