Widłogon

Widłogon


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Pochłoń 2 sojuszników i wzmocnij tę jednostkę o sumę ich siły.

Cytat: Ażeby widłogona zwabić, kozę powrozem do palika przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się.

Fragmenty kart: -80/+20