Brouver Hoog

Brouver Hoog


Typ: Legendarna

Rzadkość: Złota

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Dowódcy


Umiejętność: Zagraj wybraną niebędącą Szpiegiem srebrną jednostkę lub brązowego Krasnoluda ze swojej talii.

Cytat: Stary grzyb! Spojrzysz i nie wiesz, żywy czy wypchany.

Fragmenty kart: -800/+200