Straż Mahakamska

Straż Mahakamska


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Wzmocnij sojusznika o 7.

Cytat: Zakłócanie spokoju w Mahakamie jest surowo karane... obuchem w gębę.

Fragmenty kart: -80/+20