Kłobuk

Kłobuk


Typ: Epicka

Rzadkość: Srebrna

Frakcja: Królestwa Północy

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Wezwij Porońca do tego rzędu.

Cytat: Nadaję ci imię Dea i uznaję za córkę.

Fragmenty kart: -200/+50

O karcie: [uzupełnić]