Yaevinn

Yaevinn


Typ: Epicka

Rzadkość: Srebrna

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Fatum. Rozmieszczenie: dobierz 1 jednostkę i 1 kartę specjalną z talii. Zatrzymaj jedną, a drugą wtasuj do talii.

Cytat: Znam ludzi na wylot - jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa.

Fragmenty kart: -200/+50