Brygada Vrihedd

Brygada Vrihedd


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Rozmieszczenie: usuń efekt Pogody z tego rzędu po twojej stronie i przenieś wybraną jednostkę do rzędu odpowiadającego temu, w którym została zagrana ta jednostka.

Cytat: Jak przetłumaczyć słowo Vrihedd? Nie wiem. Ale oznacza kłopoty.

Fragmenty kart: -80/+20