Brygada Vrihedd

Brygada Vrihedd


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Rozmieszczenie: usuń Zagrożenia z tego rzędu po twojej stronie i przenieś jednostkę do tego rzędu po jej stronie pola bitwy.

Cytat: Jak przetłumaczyć słowo Vrihedd? Nie wiem. Ale oznacza kłopoty.

Fragmenty kart: -80/+20