Strzelec wyborowy z Dol Blathanna

Strzelec wyborowy z Dol Blathanna


Typ: Zwykła

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Za każdym razem, gdy ta jednostka się przemieści, zrań losowego wroga o 2. Za każdym razem, gdy wróg się przemieści do innego rzędu, zrań go o 2. Rozmieszczenie: zrań wybranego wroga o 2.

Cytat: Możesz się ukryć, ale uciec nie zdążysz.

Fragmenty kart: -30/+10