Komandos z Gór Sinych

Komandos z Gór Sinych


Typ: Zwykła

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Scoia’tael

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Za każdym razem, gdy ta jednostka się przemieści, wzmocnij ją o 2. Rozmieszczenie: zagraj w tym rzędzie wszystkich Komandosów z Gór Sinych z talii.

Cytat: Kiedy ich usłyszeliśmy, było już za późno...

Fragmenty kart: -30/+10