Utopiec

Utopiec


Typ: Zwykła

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Rozmieszczenie: przenieś wybraną jednostkę do tego rzędu (po jej stronie). Jeśli cel jest wrogiem, zrań go o 2. Jeśli pod koniec ruchu wróg znajdzie się pod wpływem Zagrożenia, zamiast tego zrań go o 4.

Cytat: Chociaż wiedźmak wielce chciwy a na złoto łasy, nie dać onemu za utopca więcej jak srebrny grosz albo półtorak.

Fragmenty kart: -30/+10