Nekker wojownik

Nekker wojownik


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Rozmieszczenie: wybierz brązowego sojusznika i stwórz 2 jego egzemplarze na spodzie twojej talii.

Cytat: Uważajcie panowie, pod tym mostem żyją nekkery.

Fragmenty kart: -80/+20