Harpia Celaeno

Harpia Celaeno


Typ: Zwykła

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Rozmieszczenie: stwórz 2 Jaja Harpii po lewej stronie.

Cytat: Zwykłe harpie żywią się padliną. A Celaeno - snami.

Fragmenty kart: -30/+10

O karcie:

Jajo Harpii
Fatum.
Wzmocnij o 4 jednostkę, która pochłonie tę jednostkę. Zemsta: stwórz Młode Harpii w losowym rzędzie.

Młode Harpii
Fatum.