Harpia

Harpia


Typ: Rzadka

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Jednostki


Umiejętność: Licznik 3: dopóki ta jednostka znajduje się w twojej talii, zmniejsz licznik za każdym razem, gdy zagrasz sojuszniczą Bestię. Kiedy licznik osiągnie 0, zagraj tę jednostkę z talii w losowym rzędzie. Ważne: tylko jeden licznik harpii może być aktywny w danym momencie.\nRozmieszczenie: zrań najsłabszego wroga o 1.

Cytat: Schowajcie te błyskotki, pani. Bo jeszcze harpie się zlecą.

Fragmenty kart: -80/+20