Dagon

Dagon


Typ: Legendarna

Rzadkość: Złota

Frakcja: Potwory

Rodzaj: Dowódcy


Umiejętność: Fatum, Nieustępliwa. Rozmieszczenie: stwórz i zagraj Trzaskający Mróz, Gęstą Mgłę lub Ulewny Deszcz.

Cytat: Nie jest umarłym ten, który spoczywa wiekami, nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami.

Fragmenty kart: -800/+200

O karcie:

Trzaskający Mróz
Rzuć Zagrożenie - Mróz na wybrany rząd po przeciwnej stronie. Zagrożenie - Mróz: Co 1 turę, na początku twojej tury, zrań najsłabszą jednostkę w tym rzędzie o 2.

Gęsta Mgła
Rzuć Zagrożenie - Mgłę na wybrany rząd po przeciwnej stronie. Zagrożenie - Mgła: Co 1 turę, na początku twojej tury, zrań najsilniejszą jednostkę w rzędzie o 2.

Ulewny Deszcz
Rzuć Zagrożenie - Deszcz na wybrany rząd po przeciwnej stronie. Zagrożenie - Deszcz: Co 1 turę, na początku twojej tury, zrań do 2 losowych jednostek w rzędzie o 1.

Zalety: Kartę dowódcy odblokowujemy za darmo poprzez wykonanie wyzwań!