Białe zimno

Białe zimno


Typ: Epicka

Rzadkość: Srebrna

Frakcja: Neutralna

Rodzaj: Karty specjalne


Umiejętność: Rzuć Zagrożenie - Mróz na 2 sąsiadujące rzędy po przeciwnej stronie. Zagrożenie - Mróz: Co 1 turę, na początku twojej tury zrań najsłabszą jednostkę w rzędzie o 2.

Cytat: To Tedd Deireadh, Czas Końca. Świat zniszczony przez Białe Zimno.

Fragmenty kart: -200/+50