Toksyna krabopająka

Toksyna krabopająka


Typ: Zwykła

Rzadkość: Brązowa

Frakcja: Neutralna

Rodzaj: Karty specjalne


Umiejętność: Zrań 3 sąsiadujące jednostki o 4.

Cytat: "W przypadku dostania się do oczu, zaleca się natychmiastowy kontakt ze znachorem bądź grabarzem."

Fragmenty kart: -30/+10